Wettelijke informatie

Identificatie: Virtual Fixer CommV, Commanditaire Vennootschap

Zetel: Osystraat 95, bus 1, 2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer : 0800.398.963
RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
BTW: BE0800.398.963

E-mail adres: go@sofieonline.be