Cookiebeleid

1. Algemeen

Dit cookiebeleid werd opgesteld door VIRTUAL FIXER CommV, een commanditaire vennootschap opgericht naar Belgisch recht, gevestigd te Osystraat 95, bus 1, 2060 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0800.398.963, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vennoot Sofie Vranckx. 

Op onze website, virtualfixer.be (hierna: “Website”) wordt gebruik gemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd).

2. Cookies op deze Website

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Dankzij cookies herkent de server uw computer. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere zijn nodig om uw ervaring te optimaliseren.

Naam

Functie

Provider

Type

Bewaartermijn

pys_session_limit

De PixelYourSite-plug-in stelt deze cookie in om de analytische diensten te beheren.

PixelYourSite

Analytics

1 uur

Pbid

/

PixelYourSite

Andere

6 maanden

pys_start_session

De PixelYourSite-plug-in stelt deze cookie in om de analytische diensten te beheren.

PixelYourSite

Analytics

Sessie

__cf_bm

Deze cookie, geplaatst door Cloudflare, wordt gebruikt ter ondersteuning van Cloudflare Bot Management.

Cloudflare

Noodzakelijk

1 uur

_ga_*

Google Analytics stelt deze cookie in om paginaweergaven op te slaan en te tellen.

Google Analytics

Analytics

1 jaar, 1 maand

_ga

Google Analytics stelt deze cookie in om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en wijst een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

Google Analytics

Analytics

1 jaar, 1 maand

cookieyes-consent

CookieYes stelt deze cookie in om de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat hun voorkeuren worden gerespecteerd bij volgende bezoeken aan deze site. Het verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie over de bezoekers van de site.

CookieYes

Noodzakelijk

1 jaar

pys_first_visit

pysTrafficSource

pys_landing_page

last_pysTrafficSource

last_pys_landing_page

De PixelYourSite-plug-in stelt deze cookie in om de analytische diensten te beheren.

PixelYourSite

Analytics

7 dagen

__cfruid

Cloudflare stelt deze cookie in om vertrouwd webverkeer te identificeren.

Cloudflare

Noodzakelijk

Session

_hjSessionUser_*

Hotjar stelt deze cookie in om ervoor te zorgen dat gegevens van volgende bezoeken aan dezelfde site worden toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID, die blijft bestaan ​​in de Hotjar-gebruikers-ID, die uniek is voor die site.

Hotjar

Analytics

1 jaar

_hjSession_*

Hotjar stelt deze cookie in om ervoor te zorgen dat gegevens van volgende bezoeken aan dezelfde site worden toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID, die blijft bestaan ​​in de Hotjar-gebruikers-ID, die uniek is voor die site.

Hotjar

Analytics

1 uur

_fbp

Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website.

Meta

Analytics

7 dagen

_gid

Google Analytics stelt deze cookie in om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en om tegelijkertijd een analyserapport op te stellen over de prestaties van de website. Sommige van de verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.

Google Analytics

Analytics

1 dag

_gat_gtag_UA_*

Google Analytics stelt deze cookie in om een ​​unieke gebruikers-ID op te slaan.

Google Analytics

Analytics

1 minuut

_fbp

Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website.

Meta

Analytics

3 maanden

m

 

Stripe

Andere

1 jaar, 1 maand

elementor

Het WordPress-thema van de website maakt gebruik van deze cookie. Hiermee kan de website-eigenaar de inhoud van de website in realtime implementeren of wijzigen.

Elementor

Noodzakelijk

Nooit

ajs_user_id

This cookie is set by Segment to help track visitor usage, events, target marketing, and also measure application performance and stability.

Segment

Analytics

Nooit

ajs_group_id

Deze cookie wordt door Segment geplaatst om bezoekersgebruik en gebeurtenissen binnen de website bij te houden.

Segment

Analytics

Nooit

_pendo_visitorId.4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9

Pendo stelt deze cookie in om de account-ID van de bezoeker te identificeren en vast te leggen die in Pendo zal worden gebruikt, zoals de levering en analyse van gidsen.

Pendo

Analytics

Nooit

ajs_anonymous_id

Deze cookie wordt door Segment geplaatst om het aantal mensen te tellen dat een bepaalde site bezoekt door bij te houden of ze deze al eerder hebben bezocht.

Segment

Analytics

Nooit

_pendo_guides_blocked.4cfbcefc-fcf9-4b66-5dc6-9b0d81bb07a9

Pendo stelt deze cookie in om de account-ID van de bezoeker te identificeren en vast te leggen die in Pendo zal worden gebruikt, zoals de levering en analyse van gidsen.

Pendo

Analytics

Nooit

referrer_user_id

Calendly stelt deze cookie in voor de boekingsfunctionaliteit van de website.

Calendly

Functioneel

14 dagen

_calendly_session

Calendly, een Meeting Schedulers, stelt deze cookie in om de meetingplanner binnen de website te laten functioneren en evenementen toe te voegen aan de agenda van de bezoeker.

Calendly

Performance

21 dagen

 

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie VIRTUAL FIXER samenwerkt, of indien er linken zijn naar andere websites op onze Website. Raadpleeg daarom ook het cookiebeleid van deze derden om op de hoogte te zijn van de manier waarop zij omgaan met het plaatsen van cookies.

3. Toestemming

Wanneer je onze Website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘Okay’, geef je ons toestemming om de categorieën cookies en plugins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in dit Cookiebeleid. Je kan via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze Website mogelijk niet meer optimaal werkt.

4. Cookies in- en uitschakelen en verwijderen

Via jouw internetbrowser kan je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je de internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kan je vinden in de instructies van de Help-functie van jouw browser. Wij wensen je er graag op te wijzen dat onze Website mogelijk niet optimaal werkt wanneer alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je de cookies in jouw browser verwijdert, worden ze na jouw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze Website. 

5. Privacy

Wij verwijzen naar het Privacybeleid op onze Website voor meer informatie inzake het verwerken van jouw persoonsgegevens.

6. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kan je contact met ons opnemen via e-mail op het volgende e-mailadres: go@sofieonline.be

Privacybeleid

VIRTUAL FIXER CommV vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten en hun klanten zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld.

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijnn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de navolgende nationale wetgeving.

Dit Pirvacybeleid is afgestemd op het gebruik van de website virtualfixer.be. Eventuele aanpassingen, wijzigingen of veranderingen van de website kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig de inhoud van de Privacybeleid te consulteren.

Voorts is dit Privacybeleid enkel van toepassing op de website van VIRTUAL FIXER (virtualfixer.be). Indien op de website linken naar andere websites staan, is op deze andere websites een eigen privacybeleid van toepassing. VIRTUAL FIXER is niet aansprakelijk voor de privacymaatregelen en/of de inhoud van deze websites. VIRTUAL FIXER raadt daarom aan om ook het privacybeleid van deze andere website te raadplegen.

 1. Identificatie

VIRTUAL FIXER CommV, is een commanditaire vennootschap opgericht naar Belgisch recht, gevestigd te Osystraat 95, bus 1, 2060 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0800.398.963, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vennoot Sofie Vranckx (hierna ‘VIRTUAL FIXER’ genoemd)

E-mailadres: go@sofieonline.be
Tel. nr. :        0497316363

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

VIRTUAL FIXER verzamelt enerzijds de persoonsgegevens die door haar klanten werden bezorgd.

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die Virtual Fixer  verwerkt:

 • Identificatiegegevens (i.e. naam, voornaam, emailadres, adres, telefoonnummer,…)
 • Elektronische identificatiegegevens (i.e. cookies, IP adres, internetbrowser)

VIRTUAL FIXER  verzamelt anderzijds ook publieke gegevens (i.e. Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank van Ondernemingen, gegevens die door klanten zelf publiekelijk werden gemaakt). Deze publieke gegevens vallen niet onder de GDPR wetgeving zoals hierboven toegelicht.

 • Doeleinden en Rechtsgrond

Algemene doeleinden

VIRTUAL FIXER  verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Identificatiegegevens zijn nodig om onze dienst te kunnen verstrekken. De rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst of de toestemming.
 • Elektronische identificatiegegevens zijn nodig om de werking van de website te optimaliseren. De rechtsgrond is de toestemming of het rechtmatig belang.

Marketing doeleinden

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden van VIRTUAL FIXER. Hier zal steeds eerst uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

 1. Rechten

De rechten van de klanten (onder bepaalde voorwaarden):

 • Inzage vragen in de persoonsgegevens,
 • Opvragen van een kopie van de persoonsgegevens,
 • Correctie vragen van de persoonsgegevens,
 • Vragen dat de persoonsgegevens worden verwijderd,
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
 • De toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief).

Indien je jouw toestemming intrekt, dan zullen jouw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je de toestemming hebt ingetrokken. De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht die rust op VIRTUAL FIXER, of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder jouw toestemming mogen worden uitgevoerd (zoals de verwerkingen nodig voor de uitvoering van de overeenkomst), of de verwerkingen die reeds plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar .

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos. Enkel wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan een vergoeding worden aangerekend. In bepaalde gevallen kan er ook voor worden geopteerd om geen gevolg te geven aan het verzoek, indien dit bijvoorbeeld indruist tegen een wettelijke verplichting die rust op VIRTUAL FIXER.

Indien je denkt dat VIRTUAL FIXER jouw persoonsgegevens niet rechtmatig en/of volgens de wettelijke bepalingen verwerkt, dan kan je klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dit kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 2 274 48 00 of Fax +32 2 274 48 35, contact@adp-gba.behttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact. Het op te geven e-mailadres is .

Echter vragen we jouw om in eerste instantie bij VIRTUAL FIXER te informeren via of 0497316363 Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden eenvoudig opgelost kunnen worden.

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

VIRTUAL FIXER  bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals omschreven in dit Privacybeleid onder artikel III.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan VIRTUAL FIXER  de gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar.

 1. Beveiliging gegevens

VIRTUAL FIXER  neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Zij streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te blijven nemen, rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context, de verwerkingsdoeleinden en de mogelijke risico’s voor de betrokken rechten.

De website van VIRTUAL FIXER is beveiligd door een SSL-certificaat.

Indien je de indruk zou hebben dat de persoonsgegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met sofie@sofieonline.be.

 • Delen van de gegevens met derden

VIRTUAL FIXER  zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

VIRTUAL FIXER  garandeert de beveiliging van de persoonsgegevens in hoofde van haar medewerkers en onderaannemers. Concreet betekent dit dat de werknemers en onderaannemers van VIRTUAL FIXER  gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij, voor wie het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en zij contractueel gebonden zijn tot de correcte verwerking van de bovenvermelde gegevens.

Indien het noodzakelijk is dat VIRTUAL FIXER  in dit kader de persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat VIRTUAL FIXER de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer VIRTUAL FIXER  hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

In geen enkel geval zal VIRTUAL FIXER de persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

 • Verwerkingsverantwoordelijke en vragen

Jouw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Sofie Vranckx, die tevens contactpersoon is bij vragen en/of klachten in het kader van dit privacybeleid.

E-mail: go@sofieonline.be
Tel nr.:  0497316363